Kontakt

Fispo Clean Slovakia, s.r.o.

Zamarovská 56/117
911 05 Zamarovce - Trenčín

Slovakia

tel/fax:
mobil:

pracovná doba:
+421 32 744 20 64
+421 905 420 399


pondelok - piatok / 7.00-15.30 hod

e-mail:
web:


IČO:
IČ DPH:

výpis z OR:


www.enke-centralnevysavace.sk
www.fispoclean.sk

36301035
SK2020175091

výpis z obchodného registra
Spoločnosť registrovaná v OR Okresného súdu Trenčín, vložka č. 10784/R
Orgán dozoru:  

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)

Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj

odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa

Sládkovičova 11

971 01 Prievidza 1

tel. č.: 046/5422 771

fax č.: 046/5420 685

e-mail: tn@soi.sk

Tvorba web stránok e-shopov Trenčín