Kontakt

Fispo Clean Slovakia, s.r.o.

Zamarovská 56/117
911 05 Zamarovce - Trenčín

Slovakia

tel/fax:
mobil:

pracovná doba:
+421 32 744 20 64
+421 905 420 399


pondelok - piatok / 7.00-15.30 hod
Fispo Clean Slovakia, s.r.o.
Konštantínova 6 (budova Geodézie)
080 01 Prešov

Slovakia

tel/fax:
mobil:

pracovná doba:
+421 51 771 49 87
+421 905 598 051


pondelok - piatok / 7.00-15.30 hod

e-mail:
web:


IČO:
IČ DPH:

výpis z OR:


www.enke-centralnevysavace.sk
www.fispoclean.sk

36301035
SK2020175091

výpis z obchodného registra
Spoločnosť registrovaná v OR Okresného súdu Trenčín, vložka č. 10784/R
Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj, Sládkovičova 11, 971 01 Prievidza 1
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa tel. č.: 046/5422 771 fax č.: 046/5420 685 e-mail: tn@soi.sk
Tvorba web stránok e-shopov Trenčín